Địa chỉ: Thôn Lục liễu xã Hợp Đức
Điện thoại: 0989703288
Hotline: 0989703288
 21/09/20  Tin tức nhà trường  8
Nghị Quyết 10/2020/NQ-HĐND ngày 9/7/2020 của HĐND tỉnh Bắc GiangQuyết định số 30/QĐ- UBND ngày 24/8/2020 của UBND Bắc Giang 
 31/08/20  Tin tức nhà trường  17
     Căn cứ QĐ số 1511/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;     Căn cứ tình hình thực tế của trường mầm non Hợp Đức.      Trường Mầm non Hợp Đức thông báo ...
 16/09/19  Tin tức nhà trường  68
Khai giảng năm học mới năm học 2019-2020 của các bé trường MN Hợp Đức