Địa chỉ: Thôn Lục liễu xã Hợp Đức
Điện thoại: 0989703288
Hotline: 0989703288
 • Nguyễn Thị Liêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0848211983
  • Email:
   liemmntt@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0865.035.388
  • Email:
   Huongnguyenty@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0975.579.216
  • Email:
   c0hopducty@bacgiang.edu.vn