Địa chỉ: Thôn Lục liễu xã Hợp Đức
Điện thoại: 0989703288
Hotline: 0989703288
      Thực hiện theo thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y Tế, Bộ giáo dục và Đào quy định về công tác y tế trường học và kế hoạch năm học số 15/KH-MNHĐ, ngày 7/10/2020 của Hiệu trưởng trường Mầm non Hợp Đức về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục Mầm non năm học ...