Địa chỉ: Thôn Lục liễu xã Hợp Đức
Điện thoại: 0989703288
Hotline: 0989703288

Công đoàn CS Trường MN Hợp Đức hưởng ứng Cuộc thi làm báo tường do LĐLĐ Huyện phát động

Tác giả: Ngô Thị Mai
Nguồn: CĐ Trường MN Hợp Đức