Địa chỉ: Thôn Lục liễu xã Hợp Đức
Điện thoại: 0989703288
Hotline: 0989703288
Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện chuyên đề   “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2016 - 2020”

Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2016 - 2020”

BÁO CÁO

Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện chuyên đề 

“Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2016 - 2020

Căn cứ Kế hoạch số  15 /KH-GDĐT ngày 11/11/2019 của Phòng GD&ĐT về việc tổng kết 05 năm triển khai thực hiện chuyên đề “xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ kết quả thực hiện KH số  18 /KH-MNHĐ ngày .12/ 9 /2017 của trường MN Hợp Đức .về việc triển khai chuyên đề “xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020,

Trường MN Hợp Đức báo cáo tổng kết 05 năm triển khai thực hiện chuyên đề, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác quản lý, chỉ đạo   

a) Công tác xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện chuyên đề; ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai, hướng dẫn

Kế hoạch số: 15  /KH-MNHĐ ngày    20 tháng  10   năm 2016 kế hoạch tổ chức hội thi “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” trong các cơ sở giáo dục mầm non năm học 2016-2017;

Kế hoạch số:   12/KH-MNHĐ ngày  12 tháng  9  năm 2017 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018;

Kế hoạch số:  08 /KH-MNHĐ ngày  10 tháng  9 năm 2018 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019;

Kế hoạch số:  23 /KH-MNHĐ ngày 03  tháng  9 năm 2019 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;

Sau khi được tham gia tập huấn về chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” tại phòng và cụm, nhà trường chỉ đạo bộ phận chuyên môn, kết hợp  với tổ trưởng chuyên môn tiến hành tập huấn cho tất cả giáo viên toàn trường cả lý thuyết và thực hành. Sau khi thực hiện chuyên đề tại trường xong nhà trường tiến hành đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề những nội dung đạt được và nội dung chưa đạt. giáo viên xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Qua 5 năm thực hiện chuyên đề đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” trẻ đến trường hứng thú được thực hành trải nghiệm các hoạt động, trẻ có kỷ năng mạnh dạn tự tin trong giao tiếp.

Tổ chức tuyên truyền với các bậc phụ huynh về nội dung chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” để phối hợp giáo dục trẻ đạt kết quả.

b) Công tác kiểm tra, đánh giá, hỗ trợ thực hiện chuyên đề

Hàng năm vào đầu năm học nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trong đó có nội dung kiểm tra đánh giá thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”, phân công nhiệm vụ cho HT- P. HT-TTCM tiến hành kiểm tra đánh giá.

Xây dựng tiêu chí hàng tháng để đánh giá có hiệu quả.

Hàng tháng tiến hành đến từng nhóm lớp để chấm điểm đánh giá kết quả thực hiện của các nhóm lớp. Hàng tháng kiểm tra đánh giá nhà trường đã kịp thời biểu dương các giáo viên thực hiện tốt chuyên đề, đồng thời nhắc nhở phê bình giáo viên thực hiện chưa có hiệu quả.

2. Đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí

Hàng năm nhà trường đã tích cực tham mưu với lãnh đạo địa phương về đầu tư xây dựng CSVC, trong năm học 2018-2019 nhà trường tham mưu với địa phương mở rộng khuôn viên nhà trường với tổng diện tích gần 2000 m2 trần toàn bộ các khu vực lớp học 2 khu với diện tích 700m2 trị giá 210.000.000đ, đồ chơi ngoài trời gần 200.000.000đ, tu sửa sân vườn trường 300.000.000đ, Nhà trường có đủ các phòng học và phòng chức năng phục vụ hoạt động. nhà trường phối hợp với phụ huynh mua sắm 200m cỏ nhân tạo và xây dựng môi trường giáo dục trong lớp và ngoài trời phù hợp tạo điều kiện để cho trẻ tham gia các hoạt động trải nghiệm trị giá 150.000.000.

Kinh phí cho công tác xây dựng cơ sở vật chất là 710.000.000đ

Kinh phí cho mua sắm là 530.000.000đ.

Tổng kinh phí cho xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng là 1.240.000.000đ.

4. Tổ chức tập huấn, hội thảo trong quá trình triển khai chuyên đề

Vào đầu tháng 9 hàng năm BGH nhà trường xây dựng kế hoạch “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”;

Tổ chức bồi dưỡng tập huấn lý thuyết cho giáo viên, giáo viên làm bài thu hoạch sau khi tập huấn.

Xây dựng tiêu chí đánh giá môi trường trong lớp và ngoài lớp, tiến hành đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí.

Phân công TTCM GV giỏi dạy thực hành chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”;

Sau mỗi đợt tập huấn nhà trường tiến hành đánh giá kết quả đạt được rút ra được những nội dung chưa đạt và có kế hoạch bồi dưỡng tháng tiếp theo.

Nhà trường và giáo viên xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng tháng cho trẻ thực hành các hoạt động trải nghiệm.

100% CBGV tham gia đầy đủ các hội thảo các đợt tập huấn cho phòng tổ chức

Nhà trường tổ chức tập huấn chuyên đề theo từng năm học và bố trí cho tất cả CBGV tham dự đầy đủ.

5. Tổ chức Cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non”.

Hàng năm nhà trường có tổ chức cuộc thi xây dựng lớp học lấy trẻ trung tâm tại trường, đánh giá kết quả sau mỗi đợt thi.

Trong năm 5 nhà trưởng tổ chức được 5 đợt thi tiêu biểu cho các đợt là các khối lớp 5 tuổi.

Năm học 2017-2018 phòng giáo dục tổ chức hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm từ cấp cụm, nhà trường có tham gia được giả 3 cấp cụm.

6. Kết quả triển khai chuyên đề ở các nhóm, lớp (tính cả nhóm, lớp ĐLTT)

- Tổng số nhóm lớp thực hiện chuyên đề 14 lớp.

 Trong đó 13 lớp mẫu giáo, nhóm trẻ 1.

- Nhà trường chỉ đạo xây dựng các lớp điểm nhứ 5A1. 5TA2, 5T A3, 4T B2, 4T B 3. 3T C1 về xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm.

7. Kết quả thực hiện các tiêu chí

Bám vào các tiêu chí, tiêu chuẩn qua 5 năm thực hiện chuyên đề thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” môi trường trong các lớp được giáo viên thiết kế các góc mở để trẻ vui chơi trải nghiệm hàng ngày, môi trường ngoài lớp có nhiều đổi mới sáng tạo, trẻ thích được đến trường để được khám phá trải nghiệm.

- Xây dựng môi trường vật chất

Môi trường vật chất: đầu tu mua sắm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi, trong lớp giáo viên thiết kế các góc mở trong lớp với những hình ảnh đẹp sinh động an toàn trẻ khi chơi tự tháo và lắp dễ dàng, tạo điều kiện cho trẻ chơi mà học, học bằng chơi qua đó góp phần phát triển trí tuệ. đồng thời mối quan hệ xã hội được phát triển mạnh mẽ như những hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ đúng mực, kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng xử lý các tình hưống trong cuộc sống của trẻ ngày một tốt hơn. Trong quá trình hoạt động, tình cảm giữa cô và trẻ càng gắn bó, gần gũi, yêu thương và tôn trọng. ngoài trời xây dựng góc chợ quê ở cầu thang cho trẻ được trải nghiệm mua bán hàng hóa, làng nghề trẻ trải nghiệm làm bánh trưng…, cùng chén nước trà xanh góp phần tạo nên sự phong phú cho chợ quê. Những con cua con ốc, mớ rau, hoa quả vườn nhà thật giản dị, mộc mạc nhưng mang đậm truyền thống quê hương…

Góc thiên nhiên, vườn rau của bé trẻ được trải nghiệm hàng ngày như chăm sóc, vệ sinh cây; thực hành sới đất, gieo hạt (trồng cây), chăm sóc cây….qua đó trẻ hiểu hơn về sự phát triển của cây…

Ngoài ra nhà trường quan tâm, chú trọng xây dựng khu vui chơi phát triển thể chất, với khuôn viên thoáng đãng, rộng rãi tạo nên nhiều khu vực cho trẻ vui chơi phát triển thể chất thông qua các đồ chơi hình dạng con vật ngộ nghĩnh, các trò chơi vận động như Cầu treo, bước chân khéo léo, chơi các loại hạt, chơi bóng nảy, bật sâu, bật xa, ném bóng....trẻ được tập luyện hàng ngày giúp trẻ nhanh nhẹn, dẻo dai, rèn luyện khả năng khéo léo, linh hoạt, mạnh dạn, tự tin...

Môi trường xã hội: nhà trường và giáo viên xây dựng môi trường gần gũi thân thiện với trẻ, thường xuyên trò chuyện với trẻ, tạo bầu không khí vui tươi phấn khởi trong nhà trường và các lớp, tạo cơ hội cho trẻ được trò chuyện giao tiếp với cô giáo bạn bè và mọi người. trò chuyện với trẻ vào giờ đón trẻ, trong các hoạt động ở mọi nơi mọi lúc…

* Xây dựng kế hoạch giáo dục: Bước vào năm học tổ trưởng chuyên môn và giáo viên lên kế hoạch năm, tháng, tuần và tổ chức cho trẻ thực hiện các hoạt theo đúng theo kế hoạch.

* Đổi mới các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ:

Qua thực hiện chuyên đề giáo viên đã có nhiều đổi mới sáng tạo về phương pháp tổ chức cho trẻ các hoạt chăm sóc và giáo dục trẻ, qua các hoạt động hàng ngày, các hoạt động lễ hội, tham quan, trẻ được khám phá thực hành trải nghiệm một cách say sưa hứng thú trong các hoạt động.

Qua khảo sát đánh giá sự phát triển của trẻ học kỳ, cả năm học nhìn chung trẻ đã có nhiều chuyển biến rất rõ nét cụ thể:

90% trẻ đến trường có kỷ năng giao tiếp với cô giáo, ông bà, bố mẹ, người lớn và bạn bè.

Trẻ được trực tiếp trải nghiệm khám phá tìm tòi, biết quan sát và lắng nghe, biết đặt câu hỏi, biết suy nghĩ, liên tửởng phù hợp khả năng của trẻ làm trẻ thích thú, mạnh dạn, tự tin, tự mình khám phá, tự mình tham gia thực hành theo ý tưởng của trẻ đủ cả 5 lĩnh vực phát triển. Trẻ ngày càng hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động, các kỹ năng học tập cần thiết được rèn luyện thường xuyên tạo nền tảng tốt khi trẻ bước vào lớp 1.

*Công tác tuyên truyền:

Hàng năm nhà trường đã có kế hoạch tổ chức tuyên truyền các nội dung về tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm, sự phát triển toàn diện của trẻ ở lứa tuổi mầm non, sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần, sự hỗ trợ của các bậc cha mẹ về xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, một số những hoạt động tổ chức nhằm kích thích trẻ chủ động tham gia, các biện pháp chăm sóc giáo dục mà phụ huynh có thể kết hợp khi trẻ ở nhà.

Huy động các nguồn lực của các ban ngành đoàn thể, phụ huynh tập trung hỗ trợ về kinh phí về nguyên vật liệu để xây dựng môi trường hoạt động giáo dục nhằm phát triển toàn diện cho trẻ.

8. Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

  1. Kết quả nổi bật

Thực hiện tốt việc chỉ đạo giáo viên về xay dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

Cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan đến việc xây dựng môi truongf lấy trẻ làm trung tâm.

Tham gia đầy đủ các cuộc thi do ngành tổ chức.

Tổ chức thường xuyên về hội thi trong năm học.

Làm tốt công tác tuyên truyền vận động phụ huynh, nhân dân đóng góp ủng hộ kinh phí cho việc Xây dựng môi trường.

  1. Khó khăn, hạn chế

Là trường có diện tích hẹp nên việc bố trí các khu vui chơi cho trẻ chưa theo khu, chưa khoa học.

Giáo viên trang trí ở các lớp chưa thể hiện rõ các mảng tưởng, còn ôm đồm các chủ đề.


Danh mục: