Địa chỉ: Thôn Lục liễu xã Hợp Đức
Điện thoại: 0989703288
Hotline: 0989703288
Đón trẻ đi học trở lại sau dịch

Đón trẻ đi học trở lại sau dịch

Để công tác phòng, chống dịch được thực hiện đạt hiệu quả ban chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch covid-19 của nhà trường đã chỉ đạo CB-GV-NV cũng như phối hợp với phụ huynh thực hiện tốt công tác phòng dịch.

ĐÓN TRẺ SAU NGHỈ DỊCH COVID-19

Để công tác phòng, chống dịch được thực hiện đạt hiệu quả ban chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch covid-19 của nhà trường đã chỉ đạo CB-GV-NV cũng như phối hợp với phụ huynh thực hiện tốt công tác phòng dịch.

Công tác đón trẻ đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho trẻ tại cổng trường.

Quy định được chia làm 3 giai đoạn: trước khi học sinh đến trường, khi học sinh học ở trường và sau khi rời trường.

Trước khi học sinh đến trường:

1. Xây dựng kế hoạch giáo dục, kịch bản, giải pháp sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra trong nhà trường, phù hợp với điều kiện thực tiễn dịch bệnh tại địa phương.

2. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế tại trường học.

3. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, công tác y tế trường học cho học sinh, cha mẹ học sinh, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên thông qua nhóm zalo,eNetviet, hệ thống sổ tay phòng chống dịch COVID19, tài liệu hướng dẫn công tác y tế trường học hoặc hệ thống thông tin sẵn có của nhà trường.

4. Yêu cầu học sinh, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà và đeo khẩu trang trên đường đến trường.

5. Thực hiện vệ sinh, khử trùng trường lớp, đồ dùng học tập theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế.

6. Kiện toàn bộ phận thường trực về công tác y tế trường học, bố trí phòng cách ly tạm thời, phòng y tế đảm bảo theo quy định, tổ chức hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học đường.

Khi học sinh đến trường:

7. Bảo đảm học sinh được giao nhận tại cổng trường. Cha mẹ, người đưa đón học sinh không vào trong khuôn viên nhà trường.

8. Thực hiện vệ sinh các khu vực rửa tay, nhà vệ sinh theo quy định. Bố trí thùng rác có nắp đậy tại vị trí phù hợp.

9. Kiểm tra, bổ sung kịp thời xà phòng, dung dịch sát khuẩn tay nhanh và các vật dụng cần thiết khác phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

10. Nhà trường, ban chỉ đạo, các tổ an toàn COVID-19 của trường phân công cán bộ, thực hiện kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Khi học sinh kết thúc buổi học:

11. Đảm bảo học sinh, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên giãn cách hợp lý, đeo khẩu trang khi rời trường về nhà.

12. Bảo đảm học sinh được giao nhận tại cổng trường. Cha mẹ, người đưa đón học sinh không vào trong khuôn viên nhà trường.

 


Danh mục: Tin tức nhà trường , Hoạt động & Sự kiện , Chăm sóc trẻ , Tuyên truyền