Địa chỉ: Thôn Lục liễu xã Hợp Đức
Điện thoại: 0989703288
Hotline: 0989703288
THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

     Căn cứ QĐ số 1511/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

     Căn cứ tình hình thực tế của trường mầm non Hợp Đức. 

     Trường Mầm non Hợp Đức thông báo tới toàn thể các bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi mầm non về Kế hoạch tựu trường như sau:

     * Đối tượng trẻ tiếp nhận: Trẻ em trên địa bàn xã Hợp Đức sinh từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 9 năm 2018.

     * Thời gian tiếp nhận: Từ 7 giờ ngày 01 tháng 9 năm 2020.

     * Địa Điểm tiếp nhận:

     - Khu Trung tâm (Đóng trên địa bàn thôn Lục Liễu Trên) Tiếp nhận trẻ thuộc các thôn: Tiến Sơn, Lục Liễu Trên, lục Liễu Dưới, Quất, Trung, Tân Hòa.

     - Khu Hòa An (Đóng trên địa bàn thôn Hòa An) Tiếp nhận trẻ thuộc các thôn: Hòa An, Lò Nồi, Của Sông, Hòa Minh.

     * Hồ sơ đăng ký: 

     1. Giấy khai sinh bản sao (Đối với các trẻ mới vào trường năm đầu)

     2. Các giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên (nếu có).

     Lưu ý: Nhà trường sẽ tổ chức ăn bán trú cho trẻ ngay trong ngày 01/9/2020.


Danh mục: