Địa chỉ: Thôn Lục liễu xã Hợp Đức
Điện thoại: 0989703288
Hotline: 0989703288
Tổ chức cân- đo cho trẻ đợt 3 năm học 2020-2021

Tổ chức cân- đo cho trẻ đợt 3 năm học 2020-2021

thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác Chăm sóc sức khoẻ trẻ em tại trường Mầm non. Ngày 12 tháng 3 năm 2021. Trường Mầm non Hợp Đức tổ chức cân- đo cho trẻ đợt 3 để đánh giá về thể lực, theo dõi đánh giá BMI theo tuổi của trẻ 5-6 tuổi. Tìm hiểu nguyên nhân trẻ bị suy dinh dưỡng nhằm có biện pháp chăm sóc tốt nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trong nhà trường và cùng phối kết hợp với phụ huynh cùng

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác Chăm sóc sức khoẻ trẻ em tại trường Mầm non. Ngày 12 tháng 3 năm 2021. Trường Mầm non Hợp Đức tổ chức cân- đo cho trẻ đợt 3 để đánh giá về thể lực, theo dõi đánh giá BMI theo tuổi của trẻ 5-6 tuổi. Tìm hiểu nguyên nhân trẻ bị suy dinh dưỡng nhằm có biện pháp chăm sóc tốt nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trong nhà trường và cùng phối kết hợp với phụ huynh cùng chăm sóc khi trẻ về nghỉ hè.

 

 

 

* Kết quả cân – đo đợt 12/3/2021.

- Tổng số trẻ được cân, đo: 400/ 400 trẻ đạt tỷ lệ: 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ trẻ phát triển bình thường: 391/400 trẻ = 97,8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng: 9/400 trẻ = 2,2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: 9 trẻ/ 400 trẻ = 2.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân mức độ nặng: 0

 

 

 

 

 

 

+ Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi: 11 trẻ/400 trẻ = 2.7 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi mức độ nặng: 0

 

 

 

 

 

 

+ Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi: 3 trẻ/400 trẻ= 0,7 %

 

 

 

 

 

+ Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân mức độ nặng và thấp còi mức độ nặng: 0

 

 

 

 

+ Số trẻ được theo dõi BMI là: 400/400 đạt tỷ lệ: 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Số trẻ thừa cân- béo phì: 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyên truyền tới các bậc phụ huynh trong toàn trường để cùng phối, kết hợp với nhà trường để có các biện pháp chăm sóc sức khỏe cho trẻ phù hợp khi trẻ về nghỉ hè. Các lớp thông báo tình hình sức khỏe trẻ cho tất cả các bậc phụ huynh được biết, các lớp treo bảng theo dõi sức khỏe trẻ ngay cửa lớp để phụ huynh tiện theo dõi, biết được tình hình sức khỏe cũng như kết quả cân- đo của con em mình và cùng kết hợp với các cô giáo chăm sóc tốt sức khỏe cho trẻ ở nhà cũng như ở trường; Có biện pháp tích cực để giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở thể nhẹ cân và thể thấp còi. Nhà trường và gia đình cùng phối kết hợp chặt chẽ trong công tác chăm sóc sức khỏe trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ ở trường, cũng như ở nhà trong dịp nghỉ hè./.


Danh mục: